Gå til hoved-indhold

Regler og retningslinjer

Regler for Uno-X Ligaen

 • Ingen powerups aktiveret
 • Enkeltstartscykel er ikke tilladt (med mindre der køres enkeltstart)
 • For at komme på resultatlisten skal man have registreret en konto hos Zwiftpower.
 • Kun ryttere med dansk og færøsk profil på zwiftpower kan deltage i Uno-X Ligaen.
 • Ryttere, der rykker en kategori op i løbet af serien, får ikke overført point til den nye kategori.
 • Danmarks Cykle Union kan bede ryttere fra alle kategorier om verifikationsdata. Herunder er billeder/video af udstyr, dokumentation for vægt og højde, FIT filer, Zwift logfiler og Strava data. Stikprøvekontrol vil blive foretaget i:
  • Uno-X Ligaen 1. division
  • Uno-X Ligaen 2. division
  • Uno-X Ligaen 3. division
 • For at øge gennemsigtigheden i dansk e-cykling, opfordres alle ryttere, uanset kategori, til at lave Dual Recording og uploade dette på zwiftpower. Læs her hvordan du laver Dual Recording på Dansk og Engelsk
 • Der afkræves Dual Recording for alle som kører over:
  • 5,0wkg i 20min
  • 6,3wkg i 5 min
 • Alle deltagere skal bruge pulsmåler
 • Alle opfordres på det kraftigste til, at lade deres Smart Trainer være primær Power Source.
 • zPower og Wheel on/Elite Muin B trainer er ikke godkendt
 • Aldersgrænse for deltagelse er 16 år.
 • Alle deltagere SKAL opdatere deres vægt inden race så denne er retvisende.
 • Alle deltagere accepterer at Danmarks Cykle Union kan bede om dokumentation på vægt, højde og effektmåler fra den enkelte deltager. Hvis man ikke samarbejder vil det blive betragtet som bevidst forsøg på at omgås reglerne for at opnå en ulovlig fordel, og sagen vil blive bragt videre til behandling af de relevante nationale og internationale myndigheder.

Regler for Uno-X Superligaen

 • Alle deltagere SKAL køre på godkendt Smartbike eller Direct Drive Smarttrainer og have denne registreret som primær power source.
 • Alle deltagere skal bruge pulsmåler
 • Alle deltagere skal uploade Dual Recording til zwiftpower inden 4 timer
 • Alle ryttere skal foretage officiel videoindvejning forud for deres første deltagelse. DCU kan bede om at få tilsendt denne indvejningsvideo.
 • Alle deltagere opfordres til at linke til en ny indvejningsvideo på deres zwiftpower profil.
 • Alle deltagere SKAL køre med retvisende vægt.
 • DCU vil foretage stikprøvekontrol efter hver afdeling. Samarbejder en rytter ikke om at levere de data der efterspørges vil det blive betragtet som bevidst forsøg på at omgås reglerne.

Efterleves ovenstående ikke kan det udløse sanktioner som beskrevet nedenfor.

Dual Recording: Godkendt primær power source må IKKE overskride følgende %-afvigelse i forhold til sekundær power source, i følgende tidsintervaller:

 • 20min: Max -5%
 • 5min: Max -5,5%
 • 1min: Max -6%
 • 15 sek: Max -6,5%

Overskrider Dual Recording dette, udløser det en gennemgang af rytterens wattfiler med henblik på at fastslå årsag, samt evt. sanktion. DCU har den suveræne kompetence til at vurdere forseelsen og vil rådføre sig igennem relevant bistand hvis nødvendigt.

Sanktionsmuligheder
For overtrædelse af regler samt efter evt. gennemgang af rytterens wattfiler træffer DCU en af følgende afgørelser:

1.    Permanent udelukkelse af rytteren og videregivelse af sagen til de relevante nationale og internationale myndigheder.

2.    Diskvalifikation af rytter fra den enkelte afdeling

3.    Tidsstraf eller fratagelse af point fra indlagt pointspurt.

4.    Advarsel uden yderligere sanktion

5.    Ingen sanktion

Hvis en rytter modtager en advarsel, betyder dette, at samme forseelse forventes udbedret til fremtidige afdelinger og at lignende forseelse fremadrettet kan resultere i diskvalifikation.

Hvis en rytter modtager diskvalifikation for samme forseelse gentagne gange, kan DCU vælge at udelukke rytteren fra at deltage i fremtidige afdelinger.

Punkt 3 vil typisk blive tildelt i situationer hvor en afvigelse i dual forekommer en enkelt gang i eks den afgørende spurt (eller lignende), mens øvrige data er retvisende.

Alle advarsler og diskvalifikationer vil blive gjort offentlige til alle Team Managers.

Det er vigtigt at understrege at en advarsel og diskvalifikation IKKE er ensbetydende med at DCU mistænker ryttere for at snyde eller manipulere med data – bevidst eller ubevidst.

Alle deltagere accepterer at Danmarks Cykle Union kan bede om dokumentation på vægt, højde og effektmåler fra den enkelte deltager. Hvis man ikke samarbejder, vil det blive betragtet som bevidst forsøg på at omgås reglerne for at opnå en ulovlig fordel, og sagen vil blive bragt videre til behandling af de relevante nationale og internationale myndigheder.