Regler og retningslinjer

Der køres i følgende kategorier:

19:00 - Herre Elite - Uno-X Superligaen
19:00 - Dame Elite - Uno-X Superligaen
20:00 A - Herrer
20:01 B - Herre
20:02 C - Herre
20:03 D – Herre
20:00 A - Dame*
20:00 B - Dame*
20:01 C - Dame*
20:01 D - Dame*
*Der er samkørsel i Kvinde A+B og Kvinde C+D, men præmierækken er særskilt.

Klasserne inddeles efter din kategori på Zwiftpower. Du må IKKE tilmelde dig i en kategori lavere end den, som fremgår på din zwiftpower-profil. Din kategori på zwiftpower tildeles i hovedreglen ud fra dine 3 bedste 20min watt over de sidste 3 måneder. Der køres ligeledes med Category Enforcement for at undgå for mange tilmeldinger i forkert kategori. Det kan betyde, at enkelte skal deltage i en højere kategori end deres Zwiftpower-profil siger. Enkelte vil stadig kunne deltage i en kategori lavere end deres Zwiftpower-profil siger. Dette vil stadig udløse DQ.

 

Grænserne i de forskellige kategorier er beskrevet nedenfor:


Herre:
Kategori A: 4.0 w/kg FTP eller højere.
Kategori B: 3.2 w/kg til 3.99 w/kg FTP.
Kategori C: 2.5 w/kg til 3.19 w/kg FTP.
Kategori D: Under 2.49 w/kg FTP.
Dame:
Kategori A: 3.7 w/kg FTP eller højere.
Kategori B: 3.2 w/kg til 3,69 w/kg FTP.
Kategori C: 2.5 w/kg til 3.19 w/kg FTP.
Kategori D: Under 2.5 w/kg FTP

 

Regler for Uno-X Ligaen

 • Ryttere, der tilmelder sig i en lavere kategori end deres zwiftpower-kategori, diskvalificeres automatisk.
 • Ingen powerups aktiveret.
 • Enkeltstartscykel er ikke tilladt (medmindre der køres enkeltstart).
 • For at komme på resultatlisten skal man have registreret en konto hos Zwiftpower. Se vejledning her 
 • Kun ryttere med dansk og færøsk profil på zwiftpower kan deltage i Uno-X Ligaen.
 • Ryttere, der rykker en kategori op i løbet af serien, får ikke overført point til den nye kategori.
 • Arrangører kan bede ryttere fra alle kategorier om verifikationsdata. Herunder er billeder/video af udstyr, vægt og højde-video, FIT filer, Zwift-logfiler og Strava data.
 • For at øge gennemsigtigheden i dansk e-cykling, opfordres alle ryttere, uanset kategori, til at lave Dual Recording og uploade dette på zwiftpower. Læs her hvordan du laver Dual Recording på Dansk og Engelsk.
 • Alle deltagere skal bruge pulsmåler.
 • Alle opfordres på det kraftigste til at lade deres Smart Trainer være primær Power Source. Dette er et krav for ryttere i A-klassen.
 • zPower og Wheel on/Elite Muin B trainer er ikke godkendt.
 • Aldersgrænse for deltagelse er 16 år.
 • Ryttere, der gentagne gange stiller op i den forkerte klasse, vil modtage en officiel advarsel fra Danmarks Cykle Union.
 • Alle deltagere SKAL opdatere deres vægt inden race, så denne er retvisende.
 • Alle deltagere accepterer, at Danmarks Cykle Union kan bede om dokumentation på vægt og effektmåler fra den enkelte deltager. Hvis man ikke samarbejder, vil det blive betragtet som bevidst forsøg på at omgå løbets regler, og sagen kan blive bragt videre i systemet.

 

Regler for Uno-X Superligaen

 • Alle deltagere SKAL køre på godkendt Smartbike eller Direct Drive Smarttrainer og have denne registreret som primær power source.
 • Alle deltagere skal bruge pulsmåler.
 • Top 20 bedes uploade Dual Recording til zwiftpower inden 4 timer. Forelægger den ikke den følgende dag kl. 12:00, udløser det DQ.

På Dual Recording må godkendt primær power source kun vise højere værdier watttal på én af følgende intervaller til:

 • 20min: Max +5%
 • 5min: Max +5,5%
 • 1min: Max +6%
 • 15 sek: Max +6,5%

Overskrider Dual Recording 2 ud af 4 af disse gives diskvalifikation for det enkelte event.

DCU KAN vælge at dispensere for overskridelse af ovenstående grænseværdier, hvis DCU finder grundlag for dette efter at have gennemgået watt-filer fra primær og sekundær wattmåler.

DCU KAN ved gennemgang af dual recording samt watt-filer vælge at tildele advarsel eller diskvalifikation, selvom ovenstående grænseværdier ikke er overtrådt.

Hvis en rytter modtager en advarsel, betyder dette, at samme forseelse forventes udbedret til fremtidige afdelinger, og at lignende forseelse fremadrettet kan resultere i diskvalifikation.

Hvis en rytter modtager diskvalifikation for samme forseelse gentagne gange, KAN DCU vælge at udelukke rytteren fra at deltage i fremtidige afdelinger.

Alle advarsler og diskvalifikationer vil blive gjort offentlige til alle Team Managers.

Det er vigtigt at understrege, at en advarsel og diskvalifikation IKKE er ensbetydende med, at DCU mistænker ryttere for at snyde eller manipulere med data – bevidst eller ubevidst.

Hvis DCU mistænker ryttere for at snyde eller manipulere med data, vil dette blive indberettet til UCI og Zwift samt blive behandlet i DCU.

 

Dual Recording er ikke et krav, hvis:

Har du ikke mulighed for at uploade dual recording til zwiftpower, eller kører du på en af nedenstående Smart Trainers, kan du i stedet sende log-filer fra dagens race til mwh@cyklingdanmark.dk. Log-filen viser, at du har parret din smart trainer til Zwift. Dette er dog indskrænket til følgende trainers (som ikke kan kalibreres manuelt): 

 • Tacx Neo
 • Tacx Neo 2T
 • Tacx Neo Bike
 • Tacx Neo Bike Plus
 • Kickr Bike
 • Kickr Bike 2 (når den kommer).

Når ryttere kan bekræfte, at ovenstående trainers er benyttet, vil en rytter få godtaget sit resultat, selvom der ikke forelægger en dual recording, eller selvom en dual recording ligger uden for de grænseværdier, som er opstillet ovenfor. Det er dog stadig et krav, at der indsendes log-filer rettidigt.

 

Indvejning

Alle deltagere skal opdatere deres vægt inden den enkelte afdeling. Dette skal gøres med en indvejning, som er foretaget TIDLIGST 72 timer (3 dage) inden den enkelte afdeling.

 1. Ryttere skal kunne dokumentere deres vægt for hver afdeling mindst via billede, som viser vægt + dato/tid + identitet.
 2. Ryttere skal opdatere deres vægt efter indvejning og inden den enkelte afdeling, så det passer 100% med deres dokumenterede indvejning.
 3. Viser indvejning præcist det samme som den eksisterende vægtangivelse, skal rytteren på eget initiativ indsende dokumentation for dette til mwh@slet-dette.cyklingdanmark.dk.
 4. Al dokumentation skal forelægge senest onsdag efter race kl. 21:00.
 5. Overholdes punkt 1-4 ikke udløser det DQ.

I øvrigt:

 • Der er ingen regler for påklædning i forbindelse med indvejning.
 • DCU kan bede ryttere om at foretage indvejningsvideo som stikprøvekontrol. Se denne for eksempel og vejledning: https://www.youtube.com/watch?v=g1oPtLzM9V8

 

Pointgivning

Ved målgang tildeles følgende point for hver klasse:
1. plads = 70 point
2. plads = 65 point
3. plads = 60 point
4. - 60. plads = 58 point ned til 2 point
Alle ryttere fra placering nr. 61 får 1 point

Indlagte sprints og bjergspurter
Udover point på målstregen, vil der blive fordelt point på forskellige indlagte sprinter og på toppen af udvalgte stigninger. Hvor der er indlagte sprinter og bjergspurter vil fremgå i beskrivelsen af den enkelte afdeling på denne hjemmeside, på Facebook begivenheden for den enkelte afdeling og på eventet på Sportstiming.

Det er rytteren med flest point, som vinder det enkelte løb. Der vil således opstå flere situationer, hvor den rytter, der kommer først over målstregen, ikke er den rytter, der vinder løbet. Hvert cykelløb er således en slags pointløb, hvor det gælder om at samle flest point.

De point, den enkelte deltager optjener i et løb, vil blive overført til ranglisten. Dette gælder både på den individuelle rangliste og holdranglisten.

Sådan deltager du
Du skal have et premium abonnement til Zwift.

Du skal have en konto på Zwiftpower og koble denne med din Zwift-konto. Læs her hvordan du opretter dig på Zwiftpower.

Du kan ikke deltage i Uno-X Ligaen på samme måde som du plejer - ved at tilmelde dig på Zwift.com, i din Zwift app eller Zwift Companion App. Grunden til dette er, at Uno-X Ligaen IKKE er et offentligt event, men et event kun for danskere.

For at deltage skal du have et unikt link. Når du trykker på dette bliver du dirigeret hen til løbet på Zwift, hvor du så kan tilmelde dig. Det er lidt bøvlet men til gengæld får du en unik liga hvor du kun kører imod andre danskere.

Du kan finde link til deltagelse således:

 • Find link til din afdeling i DCU’s løbskalender på Sportstiming 
 • Find link til tilmelding i begivenheden for den enkelte afdeling på DCU e-cyklings facebookside her
 • Deltagerne i Uno-X Superligaen modtager deres tilmeldingslinks fra deres Team Manager