Danmarks Cykle Union er en medlems- og interesseorganisation for alle, der bruger cyklen til konkurrence, træning eller motion.

DCU har flere end 30.000 medlemmer og mere end 300 klubber over hele landet. 

Danmarks Cykle Union er medlem af Danmarks Idrætsforbund og er Team Danmark Verdensklasseforbund
- fordi vi vinder medaljer til Danmark.


Distrikterne

Alle medlemmer og klubber hører enten under Distrikt Jylland/Fyn eller Distrikt Sjælland.

Distrikterne vælger bestyrelsen via medlemmerne i Repræsentantskabet, og distrikterne står for driften af Danmarks Cykle Union, godkender regler og har ansvar for licens og alt, der vedrører aktiviteterne i Danmarks Cykle Union.

Repræsentantskabet

Den "lovgivende forsamling" består af 17 medlemmer fra Distrikt Jylland/Fyn og 17 medlemmer fra Distrikt Sjælland og DCU's formand.

Årskongres afholdes i april, hvor Repræsentantskabet vælger en bestyrelse.

Se medlemmerne af Repræsentantskabet her

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af seks medlemmer og to suppleant.

Bestyrelsen ansætter direktøren, der i det daglige er ansvarlig for økonomi.

Bestyrelsen er officielle repræsentanter ved fx danske mesterskaber, godkender danske rekorder og vedtager ændringer, hvis distrikterne godkender det.

Udvalgene

Faglige og sportslige udvalg løfter og udvikler aktiviteter sammen med administrationen og den sportslige sektor.

Udvalg kan indstille til ændringer i sportslige regler, der kan vedtages af bestyrelsen.