Danmarks Cykle Union er en medlems- og interesseorganisation for alle, der bruger cyklen til konkurrence, træning eller motion.

DCU har flere end 30.000 medlemmer og mere end 300 klubber over hele landet. 

Danmarks Cykle Union er medlem af Danmarks Idrætsforbund og er Team Danmark Verdensklasseforbund, fordi vi vinder medaljer til Danmark.

 

Organisationsstrukur

Danmarks Cykle Unions medlemmer vælger gennem klubberne de personer, som skal lede og styre organisationen.

Repræsentantskabet

Den "lovgivende forsamling" består af DCU's formand og 17 medlemmer fra hvert distrikt.

Årskongres afholdes i april, hvor Repræsentantskabet vælger en bestyrelse.

Se medlemmerne af Repræsentantskabet her

Bestyrelsen

Den politiske ledelse - i alt 6 medlemmer og en suppleant.

Bestyrelsen ansætter direktøren, der i det daglige er ansvarlig for drift, økonomi og aktiviteter.

Bestyrelsen vedtager ændringer i love og regler.

Distrikterne

Klubberne hører enten under Distrikt Jylland/Fyn eller Distrikt Sjælland og kan sende repræsentanter og har stemmeret til distriktets års- og formandsmøder.

Distrikterne vælger medlemmer til Repræsentantskabet.

Udvalgene

Faglige og sportslige udvalg løfter og udvikler aktiviteter sammen med administrationen og den sportslige sektor.

Udvalg kan indstille til ændringer i sportslige regler, der kan vedtages af bestyrelsen.