Rekruttering af børn og unge


Danmarks Cykle Union har pr. 1/4-2018 taget hul på DIF -strategisporet ”Rekruttering af børn og unge”, som er en 4-årig strategi målrettet mod at få flere B&U-medlemmer i cykelklubberne. Udviklingskonsulent Kristoffer G Nielsen er ansat til at varetage arbejdet med strategisporet.

 

Resultatmål

2018

2019

2020

2021

Status quo

+150 medlemmer

+200 medlemmer

+500 medlemmer


Proces 2018-2021

  1. Analyse af discipliner for at afgrænse indsatsområder
  2. Der etableres en konceptudviklingsgruppe, der udvikler rekrutteringskoncepter
  3. Der udarbejdes klubudviklingsforløb, udvikles ATK/børnetræner-kursus og konkrete rekrutteringstiltag
  4. Gennemføre pilotprojekt med 5 udvalgte klubber
  5. Evt. justering af konceptet
  6. Gennemføre rekrutteringsprojekter – 25 klubber frem til 2021
  7. Gennemføre opfølgningsprojekter til sikring af, at rekrutteringen sker løbende

Dokumenter